SISTEM ADUAN NEGERI PERAK
 

Sekiranya anda ingin membuat sebarang aduan, sila klik di sini. Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
If you wish to make a complaint, please click here.

Any enquiries, please contact:

Talian Hotline Hotline : 05-522 5194

 
Memeriksa status atau cetak aduan Emel: aduan@perak.gov.my
Check or print complaint status Email
No. Rujukan Aduan
 : SUK-
 
Complaint Reference No.  
ATAU
 
   
OR
 
No. Kad Pengenalan
:       
Identity Card No.